Regjistrimi i automjetit për servis

Servisi:

Lloji i servisit

Diagnostikimi
Ndërrimi i vajit dhe filtri
Kontrollim 50 pikësh të automjetit me ndryshim të vajit motorik dhe filtri
Servisi i rregullt
Mirëmbajtja e fluideve
Pajisja klimatike ëëë dy zonale
Bateria
Sistemi i shkarkimit ëëë mbajtësi, gypat
Sistemi i shkarkimit ëëë katalizator
Servisi i frenave
Sistemi pneumatik
Ndërimi i xhamave te makines
Dëmtimet e shasise
Servis i shasisë
Demtimet e karrocerise
Rregullimi i karroserisë
Ftohësi dhe sistemi i ftohjes
Ndrimi i tufës
Servis i fenerëve
NdrImi i rripit
Ndërimi I fshesave

Informacion shtesë (përshkrimi i defektit/kërkesës):

Data e zgjedhur për servis:

Ju lutemi të zgjidhni datën dhe orën për kryerjen e shërbimeve.
Ju lutemi të zgjidhni datën dhe orën për kryerjen e shërbimeve.

Informacion për automjetin

Ju lutemi të shkruani modelin e automjetit.
Ju lutemi të shkruani vitin e automjetit.

Të dhënat e kontaktit

Ju lutemi të shkruani emrin tuaj.
Ju lutemi të shkruani mbiemrin tuaj.
Numri i telefonit është i pasaktë. Numri minimal i karaktereve: %s.
Ju lutemi të shkruani postën elektronike në një format të përshtatshëm.
Ju lutemi të shënoni që jeni dakord me kushtet e përgjithshme.
Ju lutemi të shkruani shërbimet e dëshiruara të servisimit.