Skip to main content

Njoftim ligjor

 


Me këtë regjistrim VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Sllovenia, si administrator i të dhënave personale, do të përdorë të gjitha të dhënat ose materialet që ju keni furnizuar ekskluzivisht për të komunikuar me ju (përpunimi statistik, segmentimi i konsumatorëve, dërgimi i materialeve dhe ftesave, anketimi telefonik dhe elektronik) dhe nuk do të përdorë emrin tuaj ose të dhëna personale të tjera në kundërshtim me vullnetin tuaj. Do të fillojmë të përpunojmë të dhënat tuaja personale në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Përpunimi do të thotë mbledhja, ruajtja ose asociimi i të dhënave në koleksione të të dhënave personale, si edhe ndryshimi, përdorimi ose regjistrimi, duke përfshirë transferimin, kërkimin, bllokimin dhe fshirjen e tyre. Të dhënat tuaja personale do të ruhen dhe të përdoren, derisa të marrim kërkesën tuaj të anulimit në shkrim. Lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale, ju garantojmë që, sa i përket ruajtjes, sigurimit dhe katalogimit të të dhënave, të drejtave dhe detyrimeve të tjera, që ndërmarrja jonë ka si administrator i të dhënave personale, ne respektojmë dispozitat ligjore plotësisht. Mbledhja e të dhënave tuaja personale është vullnetare. Në qoftë se ju nuk na jepni leje për të përpunuar të dhënat personale, nuk do t’ju njoftojmë për produktet e reja dhe akcionet publicitare, dmth. nuk do të komunikojmë me ju. Ju informojmë që ju jeni në mundësi të kërkoni nga administratori i të dhënave që t’ju sigurojë qasje në të dhënat personale dhe gjithashtu që të transkriptojë, kopjojë, plotësojë, korrigjojë, bllokojë ose fshijë të dhënat tuaja personale.